baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

WYRÓŻNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY RADŁÓW


W poniedziałek 5 października podczas obchodów 25-lecia współpracy zagranicznej województwa opolskiego Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wręczyli odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mieszkańcom Gminy Radłów zostały nadane Krzyże Zasługi- cywilne odznaczenia państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli.

Wśród wyróżnionych znalazły się następujące osoby z naszej gminy:

BRONISŁAW CZAPLIŃSKI- radny odznaczony  ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

W latach 1984-1992 oraz 2002 do nadal Radny Rady Gminy Radłów. Człowiek niezwykle zaangażowany w pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Bronisław Czapliński to także wielki promotor sportu. Dzięki jego zabiegom i zaangażowaniu powstało w Wichrowie centrum sportowe, na które składa się zrobiony w czynie społecznym kort tenisowy i miejsce do rekreacji. Wielki społecznik, zaangażowany w życie całej społeczności. W roku 1980 został prezesem Ludowego Zespołu Sportowego w Wichrowie. Od samego początku z wielkim zaangażowaniem podjął się trudnego zadania jakim jest popularyzowanie sportu na wsi.  Od 2008 roku Lider Grupy Odnowy Wsi, dzięki któremu miejscowość zdobyła I miejsce w konkursie „ Piękna Wieś Opolska”.

Powszechnie ceniony go za upór w dążeniu do celu i ogromne zaangażowanie w prace  społeczne. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Wichrów, inicjatorem i głównym  pomysłodawcą projektów realizowanych w sołectwie ze środków zewnętrznych. Laureat  konkursu „Aktywna Wieś”, w organizowanym przez LGD „Górna Prosna”  konkursie pn. „Aktywny lider- Aktywna wieś”.

AGNIESZKA JAROSIŃSKA-  była radna odznaczona SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

W pracy na rzecz samorządu lokalnego posiada wieloletnie doświadczenie. Już  w latach 1973-1990 pełniła funkcję Radnej Gminnej Rady Narodowej w Radłowie. Następnie w  latach 1998-2010 była Radną Rady Gminy Radłów,  a w latach 2002-2010 pełniła odpowiedzialną funkcję Przewodniczącej Rady Gminy. Od samego początku była niezwykle zaangażowana  w sprawy gminy. Oddana pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa z powodzeniem łączyła życie rodzinne z zawodowymi obowiązkami. Społeczeństwo zawsze mogło liczyć na jej wsparcie i orędownictwo u władz gminnych czy powiatowych.

Zawsze wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców nie tylko sołectwa Sternalice, ale również całej gminy, pełniąc dyżury Przewodniczącej w Urzędzie Gminy w Radłowie. Analizowała wnioski, przyjmowała petentów, pomagała pisać mieszkańcom pisma urzędowe oraz reagowała na każde zapytanie kierowane ze strony społeczeństwa. Orędowniczka dialogu i pokojowego łagodzenie sporów i problemów. Potrafiła jako Przewodnicząca Rady Gminy nawiązać przyjazne stosunki z ówczesnymi Wójtami Gminy Radłów, zawsze stojąc na straży porozumienia i partnerskiego budowania wzajemnych relacji.

JOLANTA LESZCZ- skarbnik Gminy Radłów odznaczona  ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

16 sierpnia 1976 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Radłów na stanowisku inspektora ds. księgowości. W dniu 29.06.1990 roku objęła stanowisko Skarbnika Gminy. W roku 2013 obchodziła jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej. Jest wzorowym pracownikiem samorządowym, sumienna i w pełni oddana wykonywanym obowiązkom. Zaangażowana w rozwój Gminy Radłów, skrupulatnie dba o  finanse gminy, należycie wypełniając wszystkie powierzone jej obowiązki. Od 25 lat jako Skarbnik Gminy i jednocześnie Kierownik Wydziału Finansowo- Księgowego organizuje pracę pionu finansowego gminy. Jej wiedza i kompetencje są doceniane każdorazowo po wyborach samorządowych, gdzie pomimo zmian wójta czy też radnych jej stanowisko pozostaje niezagrożone. Ze względu na ogromne doświadczenie i praktykę w pracy dla samorządu lokalnego jest ceniona i posiada uznanie wśród pracowników  oraz w lokalnym społeczeństwie.

 

Uroczystość odbyła w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu. Uświetniona została koncertem artystów z partnerskich regionów województwa opolskiego.

 

Warto wspomnieć, że w maju br.Złote Medale za Długoletnią Służbę z rąk Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim  odznaczenia otrzymały panie GRAŻYNA PILŚNIAK i ALICJA MARUSKA- pracownice Urzędu Gminy Radłów.

Pani Grażyna Pilśniak- nieprzerwanie od 01.03.1988 roku pełni funkcję Sekretarza Gminy Radłów. Pracując jako Sekretarz Gminy samodzielnie prowadzi i odpowiada za funkcjonowanie sieci placówek dydaktycznych na terenie Gminy w sytuacji, gdy w wielu innych gminach sprawami tymi zajmuje się odrębna jednostka organizacyjna gminy. Angażuje się w pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój placówek szkolno- przedszkolnych z terenu Gminy Radłów oraz wzbogacanie oferty dydaktycznej szkół i przedszkoli. Posiada ogromne doświadczenie i praktykę w pracy dla samorządu lokalnego, które przekazuje młodym adeptom samorządności.

Pani Alicja Maruska- w okresie od  dnia 16.12.1972 roku do 29.10.2014 roku pełniła funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Radłów. O tym, że nienagannie wykonuje swoje obowiązki świadczy fakt, iż pomimo zawirowań i przemian politycznych nieustannie i bez przerwy piastuje objęte w 1974 rok stanowisko Kierownika USC w Urzędzie Gminy Radłów. Zaufali jej naczelnik i kolejni wójtowie Gminy.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w dalszej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

 

Joomla templates by a4joomla