baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

PROGRAM "Rodzina 500+" w GMINIE RADŁÓW

 

 W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z ustawą rodzice wychowujący dzieci, które nie ukończyły 18 lat, otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i następne dziecko, niezależnie od dochodu.

Świadczenie przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko w rodzinach, których dochód netto na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł miesięcznie.

Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają świadczenie na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 1200 zł miesięcznie. Nie będzie miało znaczenia, czy dziecko niepełnosprawne będzie pierwszym czy kolejnym dzieckiem w tej rodzinie. Za dziecko niepełnosprawne uznane zostanie dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (do ukończenia 16 roku życia) albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku).

Dochód będzie ustalany na podstawie zeznań podatkowych i oświadczeń za 2014 rok, z uwzględnieniem dochodów utraconych i dochodów uzyskanych w latach późniejszych.

W Gminie Radłów przyjmowaniem wniosków oraz ich rozpatrywaniem, będzie zajmował się:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Oleska 3

46-331 Radłów

Tel. 34/3599031 lub 34/3599004 wew. 51,52,53

 

Ustawa przewiduje także możliwość składania wniosków w formie elektronicznej przez profile zaufane.

 

Wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia, przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu "Rodzina 500+" dostępny w załączniku.

TU ZAŁACZNIK

Joomla templates by a4joomla