baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radłów za rok 2015

____________________________________________________

INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Urząd Gminy informuje, że opłaty i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013 roku dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, firmy, instytucje itp. nie obowiązuje nowy system gospodarki odpadami, co oznacza, że nie muszą wypowiadać dotychczasowych umów na odbiór odpadów z firmą wywozową.

 Przewodnik Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w gminie Radłów TU.PDF

Deklaracja gospodarowania odpadami.pdf

 

Harmonogram wywozu odpadów 2016r, proszę kliknąć poniżej

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2016 roku dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radłów

_____________________________________________________________

INFORMACJA OD 1 STYCZNIA 2016 ZMIANA SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY RADŁÓW

Z WORKÓW NA POJEMNIKI  !!!      

  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radłów nr 61/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r. zmieniono:

- sposób gromadzenia odpadów segregowanych z worków na pojemniki,

- częstotliwość i sposób odbioru odpadów segregowanych,

- pojemność pojemników w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

 

I. Do dnia 15 grudnia br. każde gospodarstwo domowe zostanie doposażone w pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności
w kolorze żółtym i zielonym.

 

II. Od dnia 1 stycznia 2016 r. odpady należy gromadzić w sposób następujący:

 1. Pojemnik zielony – szkło białe i kolorowe, z wyłączeniem: szyb, luster, kryształu, szkła żaroodpornego, bombek, żarówek i świetlówek, butelek po środkach ochrony roślin i rozpuszczalnikach, porcelany, ceramiki i fajansu.

2. Pojemnik żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i soku), papier i tektura, z wyłączeniem: opakowań zatłuszczonych, styropianu, PVC, części samochodowych, opakowań po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

3. Brązowy pojemnik – odpady biodegradowalne, z wyłączeniem: skórek z owoców cytrusowych, odchodów zwierzęcych, popiołu
z węgla i papieru.

4. Pojemnik czarny – pozostałości po segregacji.

 

III. Odpady z pojemnika czarnego i żółtego będą odbierane 1 raz w miesiącu. Odpady z pojemnika zielonego będą odbierane 1 raz na kwartał. Odpady z brązowego pojemnika będą odbierane w miesiącach: maj – październik 2 razy w miesiącu, w miesiącach: listopad – kwiecień 1 raz w miesiącu.

 

IV. Zmienia się wielkość pojemników dla poszczególnych gospodarstw domowych:

   1. Gospodarstwo 1 - 3 osobowe: pojemnik 120 l,

   2. Gospodarstwo 4 osobowe i więcej: pojemnik 240l i więcej.

 

__________________________________________________________

 10.03.2015

 KURENDA

 

Wójt Gminy Radłów informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Radłów Uchwałą nr 17/IV/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. od 1 kwietnia br. następuje zmiana stawek opat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

SZCZEGÓŁY TU

_____________________________________________________________

Uchwały
dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi od kwietnia 2015 r.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Joomla templates by a4joomla