baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

 Zarządzenie Nr 120.5.2014

Wójta Gminy Radłów

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie  wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z art. 129 i 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 231, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 1  załącznika do Zarządzenia Nr 0152/26/2009 Wójta Gminy Radłów z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Radłów  –   zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z przypadającym w sobotę – 3 maja 2014 r. – dniem świątecznym – wyznaczam jako dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Radłów – dzień 2 maja 2014 r.

2. W związku z przypadającym w sobotę – 1 listopada  2014 r. – dniem świątecznym – wyznaczam jako dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Radłów – dzień 24 grudnia 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________________________________________________________

"BARKA DLA ŚWIĘTEGO"

___________________________________________________________

PSUROWSKA MUZYCZNA MAJÓWKA

________________________________________________

 Konkurs

 „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku”

 

Już dzisiaj rusza konkurs Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku” organizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemiecki we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Ideą konkursu jest upamiętnienie 100-ej rocznicy wydarzeń I wojny światowej i co za tym idzie zwrócenie uwagi na zanikającą pamięć społeczeństwa na ten temat i często zawiłe losy rodzin Górnego Śląska.

 

Czytaj więcej: Konkurs-Otwórz szufladę

Przegląd Orkiestr Dętych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie – przewiduje się nagrody pieniężne dla najlepszych i wyróżnienia dla wszystkich orkiestr.

Czytaj więcej: Przegląd

Wielki sukces oldboyów z Wichrowa.

         Wszystko zaczęło się 03.10.2008 roku od współpracy pomiędzy Krzysztofem Bogdanem Mielczarkiem byłym zawodnikiem LZS Wichrów, obecnie mieszkańcem Baunatal a Bronisławem Czaplińskim, prezesem LZS Wichrów. Do współpracy włączył się prezes TSV Hertingshausen Manfred Werner. Współpraca ta trwa po dzień dzisiejszy.
Pokłosiem wspólnej współpracy są organizowane nieprzerwanie od 2008 roku rozgrywki w halowej piłce nożnej oldboyów.

Czytaj więcej: Wielki sukces olbdoyów z Wichrowa

_______________________________________________________

Mieszkańcy Gminy Radłów- odznaczeni

9 stycznia 2014 roku w auli Zespołu Szkół w Oleśnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Róże Powiatu 2013 z rąk Starosty Oleskiego Jana Kusa otrzymali:

Czytaj więcej: Róże Powiatu 2013

_________________________________________________________

Zawiadomienie

Do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego

Joomla templates by a4joomla