baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

W związku z przygotowaniami do powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalna  Grupa Działania  "Górna Prosna"  zaprasza mieszkańców obszaru gmin Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki  do wypełnienia ankiety.

Poniżej link do ankiety:

http://goo.gl/forms/YOVJqzjW6e

______________________________________________________________

Wakacje 2015


Strategia Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015 - 2025.


Gmina Radłów pracuje nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025.
Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów m.in. ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Strategia ta ma być dokumentem, który pokaże kierunki i perspektywy rozwoju gminy.
Dla sprawnego przebiegu prac nad stworzeniem strategii została powołana grupa robocza, wspomagająca prace nad dokumentem. Ponadto zwracamy się z prośbą do przedstawicieli instytucji, szkół, stowarzyszeń, klubów oraz związków nieformalnych z terenu Gminy Radłów o zaangażowanie w prace nad tym dokumentem, wniesienie cennych uwag, myśli i spostrzeżeń.
Koordynacją prac nad przygotowaniem strategii zajmuje się Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego z siedzibą we Wrocławiu.
W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz badania kwestionariuszowe w jednostkach organizacyjnych.
Urząd będzie na bieżąco informował o postępie prac nad dokumentem.
Zachęcamy  mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestnictwa w procesie budowania dokumentu strategii, tak ważnego dla rozwoju naszej Gminy.
_____________________________________________________________

INFORMACJA

MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓWInformuję, że w dniu 01 sierpnia 2015 roku ( sobota ) o godz. 17.00 dla upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego, na podstawie pism: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - Pana Stanisława Huskowskiego oraz wspólnego pisma Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uruchomione  będą syreny alarmowe na jedną minutę, z wykorzystaniem sygnału ciągłego.


                                                             Wójt Gminy Radłów
                                                          mgr Włodzimierz Kierat

******************************************************************

Zaproszenie na szkolenie
- FUNSUSZ  SOŁECKI  2016 -

 

          Zapraszam osoby zainteresowane z poszczególnych Sołectw na szkolenie w zakresie realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Szkolenie odbędzie się w dniu 15 lipca br. (tj. środa) o godz.10.00 w sali wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Radłowie.

Szkolenie prowadził będzie Pan Tomasz Głębocki – Radca Prawny Urzędu Gminy Radłów.

_____________________________________________________________

K U R E N D A

           Urząd Gminy Radłów informuje mieszkańców gminy, że dnia 16 lipca 2015r. tj. (czwartek) o godz. 19:00 w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Radłowie organizuje spotkanie informacyjne w sprawie planowanych turbin wiatrowych na terenie gminy Radłów. Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy.
Dołączone ankiety prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Sołtysa lub Urzędu Gminy w terminie do 15 lipca 2015r. (ankiety do zabrania w folii pod kurendą)


Z poważaniem:
Włodzimierz Kierat
Wójt Gminy Radłów

 

Ankieta budowa elektrowni wiatrowych.DOC


INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU  REJONOWEGO  W  OLEŚNIE  NA  KADENCJĘ 2016 – 1019

Na podstawie art. 161 Ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) Rada Gminy Radłów wybierze ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015 r. i jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Czytaj więcej: Ławnicy

Joomla templates by a4joomla