baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 06 czerwca 2016 roku

 

MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW !!!

Uprzejmie informuję, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r.  w trybie całodobowym przeprowadzone zostanie  ćwiczenie pk. RENEGADE SAREX 16/I, w ramach ćwiczenia Anakonda 16 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Ćwiczenia organizuje i prowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

W przypadku ćwiczebnego zagrożenia z powietrza zostanie nadany sygnał alarmowy– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut ( ogłoszenie alarmu ).

Sygnałem odwołującym zagrożenie będzie ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut ( odwołanie alarmu ).

Wójt Gminy Radłów mgr Włodzimierz Kierat

________________________________________________________________

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY RADŁÓW
z dnia 12 października 2015 roku

MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW !!!


Uprzejmie informuję, że w dniach 13-14 października 2015 r. w godzinach od 08:00 do godz. 16:00 przeprowadzone zostanie ćwiczenie pk. RENEGADE SAREX 15/II,  dotyczące działań operacyjnych w sytuacji naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
Ćwiczenia organizuje i prowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP

Podczas ćwiczenia zaplanowano uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład Systemu DSP 15 OC.

- „ OGŁOSZENIE ALARMU ” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

- „ ODWOŁANIE ALARMU ” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

                                                                                Wójt Gminy Radłów
                                                                                mgr Włodzimierz Kierat
----------------------------------------------------------------------------------------------------

08.05.2015

KOMUNIKATWÓJTA GMINY RADŁÓW
z dnia 08 maja 2015 roku


MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW !!!

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja 2015 r. ( termin zapasowy 13 maja 2015 r. ) w godzinach od 06.00  do godz. 19.00 przeprowadzone zostanie ogólnopolskie ćwiczenie pk. RENEGADE/KAPER-15/I,  którego organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas ćwiczenia pomiędzy godziną 06.00 a  godziną 19.00 nastąpi dwukrotne uruchomienie syren alarmowych ( głośna próba syren alarmowych wchodzących w skład radiowego systemu uruchamiania DSP-50 ) z jednoczesnym przypomnieniem interpretacji obowiązujących sygnałów:

- „ OGŁOSZENIE ALARMU ” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

- „ ODWOŁANIE ALARMU ” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Syrena w jednostce OSP Sternalice będzie uruchomiona ręcznie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

07.01.2015

Komunikat

W związku z podpisaniem w dniu dzisiejszym porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim odwołana została akcja informacyjna społeczeństwa o czynnych placówkach służby zdrowia.
 
Informuję, że w dniu  7 stycznia 2015r. będą czynne wszystkie placówki realizujące świadczenia w zakresie podstawowej opieki  zdrowotnej.


                                                                 Wójt Gminy Radłów
                                                                mgr Włodzimierz Kierat

 
05.01.2015
Informuję, iż podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom Gminy Radłów zapewniają następujące placówki medyczne:

1

Oleski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GAMED" S.C. Jolanta Karliczek, Paweł Grzanka

Parkowa 2/A

Dobrodzień

343536590

2

Oleski

NZOZ MARIAN I ELŻBIETA ŁYCZKO PRAKTYKA LEKARSKOPIELĘGNIARSKA SPÓŁKA JAWNA

Zdziechowice 16

Gorzów Śląski

343593313

3

Oleski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"

Moniuszki 2

Dobrodzień

343575275

4

Oleski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

 

Klonowa 1

OLESNO

343509665

5

Oleski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM

Szosa Gdańska 3

Praszka

343591186

6

Oleski

Prywatne Wizyty Lekarskie - Robert Bukalski

Żytniów 181

Rudniki

343593721

                                                                                                Wójt Gminy Radłów

                                                                                        mgr Włodzimierz Kierat

_______________________________________________________________

 

12.12.2014

Informacja

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - List Szefa Biura

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014

_______________________________________________________________

 

23.10.2014

INFORMACJA

Informujemy, iż zostało zrealizowane zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów", zgodnie z umową Nr 89/2014/G-71/OZ-ZOA/D zawartą w dniu 31 lipca 2014 r.z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Unieszkodliwiono 33,03 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację w kwocie 13 655,90 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości zadania. Na ww. dotację składają się:
50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 8 032,88 zł
35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 5 623,02 zł.

_______________________________________________________________

30.07.2014

INFORMACJA
MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW


Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2014 roku o godz. 17.00 dla upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego, na podstawie pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji- Pana Stanisława Huskowskiego uruchomione  będą syreny alarmowe na jedną minutę, z wykorzystaniem sygnału ciągłego.


                                                            Wójt Gminy Radłów
                                                          mgr Włodzimierz Kierat

_______________________________________________________________

11.06.2014

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY RADŁÓW
z dnia 12 czerwca 2014 roku

MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW !!!

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca br. w godzinach od 08.00 do 18.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Radłów  trening decyzyjny pk. „Sudety-14",  którego organizatorem jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Podczas treningu pomiędzy godziną 10.00 a  godziną 10.30 nastąpi uruchomienie syren alarmowych ( głośna próba syren alarmowych wchodzących w skład radiowego systemu uruchamiania DSP-50 ).

 

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat

_______________________________________________________________

28.02.2014

Komunikat dot. wypalania traw

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, celowym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Z informacji straży pożarnej wynika, że 70 proc.  wszystkich pożarów traw to celowe podpalenia. Często bardzo szybko wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niemal co roku giną w nich ludzie. Ofiarą ognia padają też żyjące dziko zwierzęta takie jak jeże, zające czy kuropatwy, a ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.

Wypalanie traw jest surowo zabronione. Oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, dotkliwe kary finansowe nakładane są także przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania traw wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe.

Rolnikowi, który nie przestrzega tych norm grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów płatności obszarowych. W skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności obszarowych za dany rok.

_______________________________________________________________

UWAGA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego i żądać go  „pod zastaw” gdyż  postępowanie takie niesie ze sobą duże ryzyko wykorzystania danych osobowych właściciela dowodu osobistego i możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy a w przypadku dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym, celem jego natychmiastowego unieważnienia.  Daje to gwarancie bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu.
Fakt utraty dowodu osobistego, należy również zgłosić w dowolnym banku aby nastąpiło unieważnienie dokumentu w systemie informatycznym banku co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę.

_______________________________________________________________

WÓJT GMINY RADŁÓW – SZEF GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OC UPRZEJMIE PROSI O ZAPOZNANIE SIĘ Z SYGNAŁAMI ALARMOWYMI  I KOMUNIKATAMI OSTRZEGAWCZYMI OBOWIĄZUJĄCYMI  NA TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

  _______________________________________________________________

 

Komunikaty

Radłów, dnia 17.11.2011 r.

 

Joomla templates by a4joomla