baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm. )    Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznacza się w formie dotacji środki finansowe w wysokości 28 000,00 zł.

W roku 2015 na realizację w/w zadania przekazano w formie dotacji środki w wysokości   28 500,00 zł, a w roku 2014 środki w wysokości 27 000,00 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Radłów do dnia 29.06.2016 r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania.

Kolonie dla dzieci należy zorganizować w miejscowości Pokrzywna, w terminie od 05 lipca – 17 lipca br., dla 35 dzieci z terenu Gminy Radłów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

__________________________________________________________

Joomla templates by a4joomla