baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

G.271.9.2016                                                              Radłów, dnia 17.06.2016

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

1. Podstawa prawna:

Art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).

 

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Radłów

ul. Oleska 3

46-331 Radłów

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).

 

4. Określenie  rodzaju  transportu  oraz  linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

 

Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Radłów dla której Gmina Radłów jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Po upływie pół roku od publikacji niniejszego ogłoszenia.

6. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:

Rozpoczęcie: 01.01.2017 rok. Czas trwania zamówienia: 120 miesięcy.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., Nr 5, poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

Ogłoszenie w załączeniu.

SZCZEGÓŁY TU LINK

Joomla templates by a4joomla