baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg
OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 357) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

informuję
o przystąpieniu do sporządzania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Radłów na lata 2016 - 2020.
Przedmiotem planu gospodarki niskoemisyjnej jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja gazów cieplarnianych na terenie gminy Radłów. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Planu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów,
- ustnie do protokołu w Referat Organizacyjny, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, w pokoju nr 8 (Sylwia Kus), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
    
Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.
Joomla templates by a4joomla